Ing. František Hýbner

Ekonomický a organizační poradce,
(soudní) znalec
Kostelec u Křížků 137
251 68 pošta Kamenice
IČO: 11270594; nejsem plátcem DPH

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků a byl jsem jmenovan (soudním) znalc ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Provádím:

⇒Ekonomické a organizační poradenství
Zpracuji či zajistím studie o elektrotechnickém průmyslu, o výrobních inovacích a o struktuře výrobní základny zpracovatelského průmyslu včetně ecodesignu (koncepční řešení výrob a životního cyklu výrobků) a v problematice teorie řízení a plánování.

⇒Znalecké posudky
Jsem (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech, odvětví a specializaci
EKONOMIKA
  Ceny a odhady
    MOV elektroniky, výpočetní techniky
  Ceny a odhady
    MOV strojů a výrobních zařízení
ELEKTRONIKA
  Elektronika
ELEKTROTECHNIKA
  Elektrotechnika
TECHNICKÉ OBORY
  Technické obory (různé)
    posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání

Jsem členem poradního orgánu předsedy Krajského soudu Praha.

⇒Oponentní posudky a VaVaI
Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických oborech.
Jsem členem Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který realizuje Technologická agentura České republiky.
Jsem členem expertního týmu pro VaVaI Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Jsem řádným členem Mezinárodní akademie elektrotechnických věd se sídlem v Moskvě.

⇒Další odborné a správní aktivity
v současné době jsem
-viceprezidentem Českomoravské elektrotechnické asociace, www.electroindustry.cz
-členem Smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR, www.spcr.cz
-místopředsedou dozorčí rady Elektrotechnického zkušebního ústavu s.p. , www.ezu.cz
-členem správní rady Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., www.cia.cz
-členem Sektorové rady pro elektrotechniku, www.sektoroverady.cz
-odborný garant projektu konference „Vize v automatizaci“, www.bvv.cz/msv
-rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR rozhodce Rozhodčího soudu

⇒Pronajímám skladové prostory v objektu Kostelec u Křížků č. 156

Pronajmu sklad – nebytový prostor 180m2 (10,3x17,5m, cena 70,- Kč za m2/měsíc, tj. 12.600,- Kč/měsíčně + energie. Nezámrzný prostor, okna zabezpečená mřížemi, dřívější užití sklad a truhlárna. K dispozici za úhradu též kancelář, denní místnost, volná plocha, případně i větší sklad. Ve skladu nelze skladovat nebezpečné látky a odpad, druhotné suroviny pouze po dohodě s majitelem objektu.